MG游戏中心:cvpa - 音乐 - 本科学位课程_MG游戏中心|首页
联系信息
音乐系
129 星海音乐学院
石山,SC 29733,USA
803 / 323-2255
803 / 323-2343(传真)

音乐

本科学位课程 

音乐教育学士(b.m.e.)
          认证 - 合唱
          认证 - 仪器
在表现音乐学士 (B.M.)
在音乐文学士 (B.A.)

 

在音乐的未成年人
          音乐
          音乐技术

最后更新:20年1月31日